Velkommen til Krisesenteret Vesterålen

 

Blir du fortalt at du ikke er verdt noe? Slår den du bor sammen med deg? Har du vært utsatt for voldtekt eller overgrep?

Da er du utsatt for vold i nære relasjoner og Krisesenteret Vesterålen er her for å hjelpe deg.

Ansatte på krisesenteret har lang erfaring med å ta imot mennesker i krise.

Du trenger ikke å avtale time, du kan når som helst ringe til oss.

Du kan velge å være anonym når du ringer oss for å få informasjon og veiledning.

Krisesenteret Vesterålen er her for å gi trygghet til deg som utsettes for vold i nære relasjoner slik at du finner motet til å komme deg ut av volden eller voldelig forhold. Der finnes alltid en utvei for å få et bedre liv fritt for vold, uavhengig din nasjonalitet, kjønn, seksuelle legning eller alder.

Du kan også klikke deg inn på nettportalen Dinutvei.no som er en nasjonalveiviser til informasjon og med oversikt over hjelpetilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep http://dinutvei.no

Oversikt over krisesentre i Norge finner du her.

Du er ikke alene! Du bestemmer veien videre og senteret kan gå veien sammen med deg ved å gi deg støtte, veiledning og et midlertidig opphold.

Senteret arbeider for at denne hjemmesiden skal bidra med den informasjon du trenger og håper du finner informasjon du søker etter.