Put alternative text here : no

Barn og ungdom på senteret

FNs barnekonvensjon artikkel 19

FNs barnekonvensjon artikkel 19 som er integrert som en del av norsk lov har fastslått at det er en barnerettighet å få beskyttelse fra alle former for fysisk og psykisk vold (http://www.regjeringen.no).

"volden i familien skader barns fundamentale opplevelse av trygghet.
Trygghet er grunnmuren for vekst og utvikling" (ATV)

Siden Krisesenteret Vesterålens sin oppstart har barn vært med og oppholdt seg med sin forelder på krisesenteret, men det er først i den senere tid at barn regnes som en egen beboer, og ikke bare som noen som fulgte med de voksne som kom.

Nyere forskning har gitt oss fagkunnskap om konsekvenser for barn som lever med vold. Det har bidratt til at alle Norges krisesenter har fått et sterkere barnefokus og må ta barn på alvor som en beboer med rettigheter. Dette følger krisesenteret Vesterålen opp ved at vi snakker sammen med foreldre og barn om hvordan det er å bo her hos oss, og hva som skal skje videre. Barna velger selv om de vil fortelle om det de har opplevd. Det som er viktig er at barnet/a får tid til å sette egne ord på det de har opplevd, og at vi voksne tåler å høre det. 

Barn får med seg mer enn du tror. De kjenner og føler på det som skjer i hjemmet og på den vonde stemningen selv om de ikke sier så mye. De har gjerne andre måter å vise sin fortvilesle, redsel, sinne eller frustrasjon på, men husk at dette er fordi barnet vil at det vonde skal ta slutt.

 Vi på krisesenteret har fokus på at barna skal bli sett og hørt når de kommer til senteret og vil ta godt vare på deg og dine barn når du kommer. Senteret legger til rette for rutiner og aktiviteter som er med på å gjøre barn trygge på oss. Tillit til oss voksne skapes etter hvert under oppholdet, og vi erfarer som regel at barna blir tillitsfulle etter hvert som de blir kjent med de som jobber her.

Krisesenteret er et akutt tiltak for foreldre og barn som opplever vold i nære relasjoner, dette gjør at oppholdet her ikke er optimalt med tanke på varighet. Senteret jobber for at beboertiden hos oss skal bli kortest mulig og at oppholdet skal være best mulig tilrettelagt for barn. 

Vi samarbeider med barnehage og skole for å tilrettelegge skolegang og sosial omgang med venner på best mulig måte. Dette vurderes også ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

Mange av dem som kommer til oss har tenkt på og vurdert at det kan være vanskelig for deres barn å bli tatt ut av sitt vante miljø og dra til krisesenteret, og at de ikke ønsker å utsette sine barn for det. Du som forelder skal vite at vi vet at du ønsker å skape et trygt hjem for dine barn sammen med din partner. Du kunne ikke på forhånd vite om de krenkelser som du og dine barn har blitt utsatt for. Livet blir ikke alltid slik vi ønsker, det viktige er hva du som forelder gjør med situasjonen du og dine barn er i nå. Det er alltid en utvei bort fra et liv i vold og du som forelder er den som kan stoppe volden ved å ta grep om ditt og barn/a sin hverdag og oppvekst fri for vold.


Alle barn er alles ansvar

Om krisesentrenes tilbud til alle som jobber med barn, ved å klikke på bildet av brosjyren til venstre kan du lese mer.

Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2013
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: NO
Brosjyren er gratisTil barn og unge

"Bosse" og "ormen Lange" venter på en lesestund sammen med barna.Hei du :)

Er du inne på denne siden fordi du er utsatt for vold, omsorgssvikt eller overgrep hjemme? Da kan vi hjelpe deg.

Du kan ringe til oss på tlf nr 76 12 23 30 uansett tid på døgnet. Den du får snakket med kan hjelpe deg med å få riktig hjelp.

Synes du det er vanskelig å vite om du er utsatt for noen av de tre begrepene, kan det hjelpe å få snakket med oss for å få råd og veiledning til hva du kan gjøre. Du er ikke alene og det er alltid viktig å få snakke med noen om det som er vanskelig.

Er du elev i grunnskolen kan du også ta kontakt med læreren din, helsesykepleier eller sosiallærer ved skolen din. De vil hjelpe deg videre.

Er du elev ved VGS, kan du også ta kontakt med sosialrådgiveren ved skolen eller helsesykepleier. Hvis du stoler på læreren din, snakk med han/hun.

Du kan også ta kontakt med Vesterålen barnevern.
De har tlf på dagtid 76 10 81 00, ettermiddag tlf nr 979 93 800.  Hvis du synes det er vanskelig å ta kontakt pr.tlf kan du sende mail til de på emailadr: barnevern@vestbv.no

Kanskje du synes det er vanskelig å skal gjøre dette alene, så har du en nær venn eller venninne kan du kanskje spørre om den kan være sammen med deg evt ringe kontakte de for deg.

Du kan også søke på http://barnevernvakten.no/ og finne telefon nummeret til barnevernet i kommunen der du bor. 

Mange synes barnevernet er skummelt, fordi de hører om barn som blir tatt fra sine foreldre. Da skal du vite at barnevernet har den løsningen som siste utvei og prøver først alt annet, slik at du skal få det bedre. De kan sette inn ulike hjelpetiltak i hjemmet ditt for å støtte deg og dine foreldre slik at du skal få det bedre. Les mer om dette http://ung.no/barnevern.

Hvis du synes det er vanskelig å snakke om det vanskelige med noen ansikt til ansikt, kan du gratis og anonymt ta kontakt med Alarmtelefon 116 111 for barn og unge. Du kan finne mer informasjon om alarmtelefonen og mye annet på http://ung.no

Du kan også snakke gratis og anonymt med http://korspahalsen.no på chatten deres. Ringe dem på telefon 800 33 321, eller sende dem e-post. Hos Kors på halsen finner du frivillige personer i Røde Kors som lytter til det du har å fortelle, og hjelper deg om du vil.