Put alternative text here : no

Botilbud

Trenger du vår beskyttelse

Senteret kan tilby i et midlertidig botilbud og det koster ingen ting å bo hos oss. Beboere har egne rom, men deler felles rom som kjøkken, stue og bad.
Botilbudet til kvinner og menn er fysisk adskilt.

Beboere ved senteret kjøper og lager sin egen mat. Har du ikke egne penger til mat og annet nødvendig ved ankomst til senteret, hjelper krisesenteret til med det til du har fått søkt NAV om nødhjelp til livsopphold.

Senteret arrangerer felles middager i høytider som jul, påske og ved spesielle anledninger som for eksempel bursdager. Beboere gis anledning til å følge sine tradisjoner, men senteret er fristed for utøvelse av egen religion. Dette vil si at all religiøs utøvelse må foregå på det rommet du har fått tildelt under oppholdet.
Alle beboere hos oss må følge våre husregler for sikkerhet og renhold. Beboere må så fremst de helsemessig er i stand til det rengjøre sitt eget rom og hjelpe til med renhold ellers i huset.

 

Huset vårt

Vi har et hus på cirka 430 m2 bruksareal, og som inneholder tre boenheter. Disse boenheter er adskilte å disponeres utfra beboernes behov.

Hovedetg. med belegg for 12 personer

Leilighet med belegg for 4 personer.

Hybel med belegg for max 2 pers.

Krisesenteret er tilrettelagt med sikkerhetsutstyr og vi har utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for å trygge voksne beboere, barn og ansatte.

Krisesenteret er noe tilrettelagt slik at kvinner, menn, barn og eldre mennesker med en funksjonshemming kan bo hos oss og gis et samtaletilbud.

 

Utearealet

Senteret har en stor eiendom som er tilrettelagt for uteaktiviteter, i tillegg til sittegrupper og lekeplass for barn.

Det er noe utvalg på leker for barna.