Put alternative text here : no

Eldre utsatt for vold

En trygg alderdom er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Ingen skal være nødt til å holde ut fysisk eller psykisk misbruk.

Likevel har mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme, blitt utsatt for vold og overgrep. Dette viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vold mot eldre er ikke bare fysisk vold. Politiet har grunn til å tro at de fleste tilfellene dreier seg om trusler. Gjerningspersonen har som mål å få penger fra offeret.

Vold mot eldre er et alvorlig problem. Åstedet er ofte offerets eget hjem. Overgriperen er som regel noen som står offeret nær. Det gjør at den eldre føler seg svært utrygg. Den psykiske skaden kan i mange tilfeller være verre enn de fysiske. Den kan vare i lang tid.

Det kan være vanskelig for de eldre å anmelde. Dette gjelder også selv når de er livredde for gjerningspersonen. Derfor trenger politiet at andre melder fra. Kontakt politiet om du kjenner til eller mistenker at eldre blir mishandlet.

 

Hvis du ikke klarer eller er istand til å kontakte politiet, kan du også kontakte krisesenteret Vesterålen.

Der kommer du i kontakt med ansatte som kan gi deg støttesamtale og evt være med deg når du kontakter politiet.

Vi kan ikke uttale oss om saken du fremlegger, men være en støtte for deg underveis.

Der er også andre lavterskelinstanser som du kan kontakte for råd og støtte. Blant annet vern for eldre https://www.vernforeldre.no