Put alternative text here : no

Funksjonshemmede utsatt for vold

Personer med nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse som utsettes for vold i nære relasjoner regnes som en sårbar gruppe. De utsettes for alvorlige overgrep og er lengre i et voldelig forhold enn andre. Loven sier at alle har rett til et likeverdig tilbud fra det offentlige. Vi arbeider for å ivareta og tilrettelegge huset vårt på best mulig måte for personer med en funksjonsnedsettelse.

Du kan lese mer om temaet i Krisesentersekretariatet sin brosjyre " Den tause volden", publisert i 2016, ved å klikke på brosjyrens framside,"Den tause volden".
Brosjyren er gratis, og kan bestilles fra Krisesentersekretariatet
på følgende språk: norsk