Put alternative text here : no

Hva kan vi bidra med

Vi er et tjenestetilbud som bidrar med støtte, informasjon og veiledning som kan hjelpe deg å se utveier fra volden du og dine eventuelle barn utsettes for.
Å ta kontakt med, bo på senteret eller delta i krisesenterets aktiviteter er frivillig. Hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg å ta kontakt med øvrig hjelpeapparat så gjøres det på grunnlag av underskrevet samtykke fra deg.
Trenger du tolk slik at vi kan snakke sammen, så ordner vi det.
Trenger du noen å snakke med for å sortere tanker og følelser, er vi her for deg.

Denne siden viser deg en oversikt over hva vi kan bidra med.

 • Et samtaletilbud
  Du kan ringe oss hele døgnet eller møte oss for samtale på dagtid. Vi kan også avtale om oppfølging fra oss om du ønsker videre kontakt. Innholdet i disse samtalene har som formål å hjelpe deg til å finne din utvei. Det kan være informasjon, kartlegging av din og dine eventuelle barns situasjon, veiledning, bistand til å finne løsninger og bearbeiding av vonde opplevelser. Vi på senteret har god oversikt over andre tjenesteinstanser og hva de kan hjelpe deg med.
 • Et botilbud
  Du og dine eventuelle barn kan bo hos oss, samtidig som en av våre medarbeidere kan bistå deg med kontakten med øvrig hjelpeapparat og følge til de ulike instanser som kan være, NAV, politi, familievernkontor, advokat, lege, boligkontor, osv.
  Du kan få samtaletid med oss uten noe særlig ventetid, slik at du kan bearbeide og begynne å planlegge livet ditt videre.
 • Senteret bistår i forbindelse med re-etablering
  Alle som flytter ut får tilbud om individuelt tilrettelagt oppfølging
 • Praktisk bistand

I tillegg tilbyr senteret

 • Barnehage tilbud til barn
  Senteret har avtale med en barnehage.  En av senterets medarbeidere vil følge med barna slik at de får være med på uteaktiviteter sammen med andre barn.
 • Sosiale tilbud til voksne
  Vi erfarer at mange beboere som kommer til oss trenger å slappe av, snakke, bearbeide det som skjer og sortere tanker. Likevel trenger de en pause innimellom, og få tankene på noe annet. Vi legger til rette for kose stunder med god mat, tv titting, film, spill og håndarbeid.
  Vi legger til rette for fysisk aktivitet for de som ønsker å være med på det.
  Senteret er medlem i Mental Helse, og senterets beboere har anledning til å være med på deres aktiviteter og arrangementer.
 • Miljøplan/aktivitetsplan for voksne og barn
  Vår erfaring er at barn vil være sammen med mamma eller pappa med bakgrunn i situasjon de er i. Denne planen har oversikt over aktiviteter til barn og voksne. Tilbudene kan være kino, bowling, åpen hall med aktiviteter, svømming og kulturarrangementer på Sortland og i regionen for øvrig.
  Huset vårt er tilrettelagt for at barn kan leke, og ha en kosestund med eventyr i lesekroken vår.