Put alternative text here : no

Hvem kan motta tjenester fra oss

Alle som er utsatt for vold i nære relasjoner eller trusler om vold kan ta kontakt.

Er du bekymret for noen i din nærhet/nettverk som du mistenker utsettes for vold, og trenger noen å prate med; ta kontakt.

Du er et verdifullt menneske med rett til å leve et liv uten vold.
Vi vil tro på det du forteller og støtte deg videre.