Put alternative text here : no

Lavterskeltilbud

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Derfor trenger du ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og du kan ta kontakt med oss for å snakke om din situasjon når det måtte passe for deg.
Vi har beredskap på telefon hele døgnet året i gjennom, der du kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være be