Put alternative text here : no

Om oss

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte mennesker og deres barn uten krav om timebestilling eller henvisning.
Krisesenteret arbeider på samfunns-, gruppe-, og individnivå for alle menneskers rett til:

  • Et liv uten vold og overgrep
  • Trygghet og sikkerhet
  • Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet
  • Respekt
  • Privatliv
  • Beskyttelse under loven
  • Arbeid og helse

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk- og livssynsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi respekterer brukerens holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk opprinnelse, livssyn, seksuell legning eller politisk oppfatning.

Vi møter mennesker på deres premisser, veileder og støtter dem i forhold til de avgjørelser de tar, og sår ikke tvil om den volden de har blitt utsatt for. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å maksimere brukerens evne til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter en botid som er tilpasset individuelle behov.