Hva kan Krisesenteret Vesterålen bidra med

Krisesenteret Vesterålen er et tjenestetilbud som bidrar med støttesamtaler, informasjon og veiledning som kan hjelpe deg å se utveier fra volden du og dine eventuelle barn utsettes for.
Å ta kontakt med, bo på senteret eller delta i krisesenterets aktiviteter er frivillig. Hvis du ønsker hjelp til å ta kontakt med øvrig hjelpeapparat så kan ansatte ved senteret gjøre det på grunnlag av samtykke fra deg. Dette er et skjema som fylles ut ved ankomst til senteret.
Trenger du tolk slik at vi kan snakke sammen, så ordner senterets ansatte det.
Trenger du noen å snakke med for å sortere tanker og følelser, er de ansatte her for deg.

Denne siden viser deg en oversikt over hva vi kan bidra med.

 • Et samtaletilbud
  Du kan ringe oss hele døgnet eller møte oss for samtale på dagtid. Vi kan også avtale om oppfølging fra oss om du ønsker videre kontakt. Innholdet i disse samtalene har som formål å hjelpe deg til å finne din utvei slik at du kan bearbeide og begynne å planlegge livet ditt videre. Det kan være informasjon, kartlegging av din og dine eventuelle barns situasjon, veiledning, bistand til å finne løsninger og bearbeiding av vonde opplevelser. Vi på senteret har god oversikt over andre tjenesteinstanser og hva de kan hjelpe deg med. Senteret ansatte kan bistå deg med kontakten med øvrig hjelpeapparat og følge til de ulike instanser som kan være, NAV, politi, familievernkontor, advokat, lege, boligkontor, osv.
 • Et midlertidig botilbud
  Må du og evt dine barn forlate felles hjem? Da kan du og dine barn få et midlertidig opphold her på senteret. Dere kan få bo på senteret mens du forsøker å finne bopel for deg og dine barn. Er du alene kan du få et midlertidig opphold her på senteret inntil du finner deg bopel. Opphold ved senteret er gratis.
 • Senteret bistår i forbindelse med re-etablering
  Alle som flytter ut får tilbud om individuelt tilrettelagt oppfølging.

 

I tillegg tilbyr senteret

 • Barnehage tilbud til barn
  Senteret har avtale med barnehage. En av senterets ansatte vil følge med barna slik at de får være sammen med andre barn. Dette tilbudet tilrettelegges ut fra individuelt behov.
 • Sosiale tilbud til voksne
  Vi erfarer at mange beboere som kommer til oss trenger mye hvile, snakke, bearbeide det som skjer og sortere tanker. Likevel trenger de en pause innimellom, og få tankene på noe annet. Vi legger til rette for å kose stunder med god mat, tv titting, film, spill og håndarbeid.
  Vi legger til rette for fysisk aktivitet for de som ønsker å være med på det.
  Senteret er medlem i Mental Helse, og senterets beboere har anledning til å være med på deres aktiviteter og arrangementer.

Miljøplan/aktivitetsplan for voksne og barn
Vår erfaring er at barn vil være sammen med mamma eller pappa med bakgrunn i situasjon de er i. Senteret har oversikt over aktiviteter til barn og voksne. Tilbudene kan være kino, bowling, åpen hall med aktiviteter, svømming og kulturarrangementer på Sortland og i regionen for øvrig.
Huset vårt er tilrettelagt for at barn kan leke, og ha en kosestund med eventyr i lesekroken vår.